முன்னாள் அதிபர்கள்

1896                   திரு. கு. சிதம்பரப்பிள்ளை

                           திரு. ஈ. கே. சுப்பிரமணியம்   B.A.

                           திரு. எஸ். இரங்கநாதன்   B.A.

                           திரு. ஏ. எஸ். சுந்தரராஜன்   B.A.

1923 - 1928        திரு. வீ. சின்னத்தம்பி   I st Class Eng. Trained

1929 - 1960        திரு. எஸ். வண்ணமாமலை ஐயங்கார்   B.A.

1960 - 1968        திரு. தை. அருள்சுந்தரம்   B.Sc.

1969                   திரு. வீ. நடராஜா   B.A.

1969 - 1970        திரு. எஸ். சத்தியமூர்த்தி   B.Sc.

1970                   திரு.ஆர். சச்சிதானந்தம்   B.Sc.

1971                   திரு. எஸ். சத்தியமூர்த்தி   B.Sc.

1971 - 1973        திரு. எஸ். சிவகுருநாதன்   M.A.

1973                   திரு. எஸ். சண்முகராஜா   I st Class Maths Trained

1973 - 1974        திரு. எஸ். சிவநேசன்   B.Sc.

1975                   திரு. கே. பாலச்சந்திரன்   B.Sc.

1975 - 1994        திரு. கோ. செல்வவிநாயகம்   B.Sc,  S.L.E.A.S.

1994 - 1996        திரு. செ. யோகச்சந்திரன்   I st Class English Trained,  S.L.P.S. II

1996 - 1998        திரு. சி. தங்கராசா   B.Sc,  Dip. in Edu.

1998 - 2002        திரு. செ. யோகச்சந்திரன்   I st Class English Trained,  S.L.P.S. II

2002 - 2005        திரு. ந. அரியரட்ணம்   B.A. Dip. in Edu.

2005 - 2007        திரு. அ. விஜயநாதன்   B.A. Dip. in Edu.

2007 - 2009        திரு. சி. மகேந்திரன்   B.A. Dip. in Edu.

2010                   திரு. க. கிருஸ்ணகுமார்  B.A. Med, Sp. Trd. (Science)

2010 - 2011       திரு. சி. நற்குணலிங்கம்   B.A, M.A, Sp.Trd. (Social Studies)

2011 - 2015       திரு. கி. இராஜதுரை. B. A, M.A, Dip in Edu.