தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் எமது கல்லூரிமாணவன் 181 புள்ளிகளுடன் சித்தி

examLogText2015 தரம் 5 இற்கான புலமைப்பரிசில் எமது கல்லூரி மாணவன் சண்முகதாஸ் கீர்த்தி 181 புள்ளிகள் பெற்று சித்தி அடைந்துள்ளார்.

குறித்த மாணவன் தினக்குரல் பத்திரிகையால் நடாத்தப்பட்ட முன்னோடி புலமை பரிசில் பரீட்சையில் மிகச் சிறந்த பெறுபேறுகளைப் பெற்றிருந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.