சிதம்பராக்கல்லூரி பழையமாணவர் சங்கம் - வல்வெட்டித்துறை - புதிய நிர்வாகசபை - 2014

14-02-2014  நடைபெற்ற பழையமாணவர் சங்க வருடாந்த பொதுக்கூட்டத்தில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட புதிய நிர்வாகசபை.

காப்பாளர்கள்: திரு. K. இராஜதுரை (அதிபர்)
                      திரு. சபா. இராஜேந்திரன் (ஓய்வுநிலைப் பேராசிரியர்)
                      திரு. க. மயிலேறும்பெருமாள் (மாவட்ட வைத்திய அதிகாரி)
 

 தலைவர் :  திரு. சா. சிறீபதி

 உப தலைவர்கள்: திரு. இ. அமரசேனாதிபதி

                           திரு. ச. சின்னத்தம்பு 

செயலாளர் : திரு. கு. சந்திரகுமார்

உபசெயலாளர் : திரு. மு. இரவீந்திரன்

பொருளாளர் : திரு. சி. தங்கேஸ்வரராஜா 

 

செயற்குழு உறுப்பினர்கள்

திருமதி. ப. சரோஜினிதேவி

திரு. பொ. சிவஞானசுந்தரம்

திரு. தி. சித்திரவேல்

திரு. சி. பரமசிவம்

திரு. மு. தங்கவேல்

திரு. சி. சோதிமயம்

திரு. க பாலசிங்கம்

திரு. சி. ராஜ்குமார்

திரு. ம. சுந்தரதேவன்