விசேட பொதுக்கூட்டம் பிற்போடப்பட்டுள்ளது.

01-09-2013 நடைபெறவிருந்த கல்லூரி பழையமாணவர் சங்க விசேட பொதுக்கூட்டமானது பிற்போடப்பட்டுள்ளது. மாகாணசபை தேர்தலின் பின்னர் நடைபெறும். திகதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

செயலாளர்
சிதம்பராக்கல்லூரி பழையமாணவர் சங்கம்
வல்வெட்டித்துறை