புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள விஞ்ஞானஆய்வு கூடங்கள், கழிப்பறைகள் கொடையாளிகளால் மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றது.

P1060234குறுகிய காலப்பகுதியில் நிறைவேற்றபட்டுள்ள இந்த வேலைதிட்டங்களை நேரில் பார்வையிட சிதம்பராக்கல்லூரி பழைய மாணவர்களும் நலன்விரும்பிகளும் மிகவும் ஆர்வமாக உள்ளனர். இதற்குரிய ஒழுங்குகளை பழைய மாணவர் சங்க உறுப்பினர்கள் மிகவும் உற்சாகத்துடன் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இங்கு வருகை தந்த கொடையாளிகளுக்கு நடைபெற்ற வேலைகளுக்குரிய கணக்கு விபரங்களும் பற்றுசீட்டுகளும் முழுமையாக காண்பிக்கபடுகின்றது.