இடைநிறுத்தப்பட்ட புதிய ஆண்கள் கழிப்பறை அமைக்கும் வேலைகள் பழையமாணவர் சங்கத்தின் முயற்சியால் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.

Boys (1)CWN ஆல் முன்னெடுக்கப்பட்ட சிதம்பராக்கல்லூரி புதிய கழிப்பறைகள் அமைக்கும் திட்டம் மாசிமாத ஆரம்பத்தில் முற்றாக நிறுத்தப்பட்டது. மாணவர்கள் பயன்படுத்தும் கழிப்பறை வேலைகள் இடைநிறுத்தப்பட்டதால் கல்லூரி நிர்வாகம் பெரும் நெருக்கடிக்குள்ளாவதை கருத்திற் கொண்டு, புதிய நிர்வாகசபை உறுப்பினர்கள் உடனடியாக இவ்வேலைத்திட்டத்தை பொறுப்பேற்று மேலதிக நிதியை திரட்டி வேலைகள் பூர்த்திசெய்யப்பட்டுள்ளது.