சேவையிலிருந்து ஓய்வு பெறும் சிரேஸ்ட கணித பாட ஆசிரியரான திரு. த. பாலச்சந்திரன் அவர்களது பிரிவுபசார விழா

bSC 4803எமது பாடசாலையில் 11 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சேவையாற்றி இன்று(25-10-2013 ) தனதுசேவையிலிருந்து ஓய்வு பெறும் சிரேஸ்ட கணித பாட ஆசிரியரான திரு. த. பாலச்சந்திரன் அவர்களது பிரிவுபசார விழாவானது இன்று பாடசாலைமண்டபத்தில் நடைபெற்றது.