கிறிக்கெட் தொடர் - 04-11-2012 [சிதம்பராக்கல்லூரி vs நெல்லியடி மத்திய மகா வித்தியாலயம்]

04-11-2012 அன்று சிதம்பராக்கல்லூரி மற்றும் நெல்லியடி மத்திய மகா வித்தியாலயம் இரண்டிற்கும் இடையில் இடம்பெற்ற கிறிக்கெட் தொடரில் நெல்லியடி மத்திய மகா வித்தியாலயம் வெற்றிக்கிண்ணத்தை தட்டிச்சென்றது.